SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0911.524.524 8.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
2 0839.7777.86 8.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
3 0846.5555.86 8.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
4 0823.800.900 7.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
5 0813.800.900 7.500.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
6 0824.800.900 7.500.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
7 0847.5555.86 7.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
8 0849.5555.86 7.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
9 084.8.777.877 7.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
10 0814.2222.86 7.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
11 0842.5555.86 7.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
12 0857.804.804 7.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
13 0943.604.604 7.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
14 0945.724.724 7.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
15 0944.042.042 7.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
16 094.393.3993 6.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
17 0849.777.877 6.000.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
18 0852.777.877 6.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
19 0854.777.877 6.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
20 0813.777.877 6.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
21 0826.777.877 6.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
22 0814.830.830 6.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
23 0844.594.594 6.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
24 0843.701.701 6.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
25 0815.120.120 6.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
26 0844.651.651 6.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
27 0857.601.601 6.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
28 0814.320.320 6.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
29 0813.573.573 6.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
30 0857.050.050 6.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
31 0814.140.140 5.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
32 0855.264.264 5.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
33 0843.703.703 5.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
34 0857.425.425 5.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
35 0855.614.614 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
36 0857.940.940 5.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
37 0814.921.921 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
38 0859.513.513 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
39 0845.721.721 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
40 0814.046.046 5.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
41 084.7.222272 5.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
42 084.5.000050 5.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
43 084.3.222.322 5.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
44 085.6.333363 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
45 084.5.222252 5.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
46 084.5.333353 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
47 085.3.222.322 5.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
48 084.6.555.655 5.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
49 08.42.6666.42 5.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
50 08.54.0000.54 5.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua