SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0827.222232 4.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
2 0813.111121 4.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
3 0859.111121 4.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
4 0858.111121 4.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
5 0857.111121 4.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
6 0856.111121 4.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
7 0854.111121 4.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
8 0852.111121 4.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
9 0848.111121 4.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
10 0814.111121 4.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
11 0844.111131 4.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
12 0829.111151 4.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
13 0825.222232 4.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
14 0847.222232 4.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
15 0846.222232 4.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
16 084.3.222232 4.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
17 0829.111161 4.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
18 0855.111161 4.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
19 0844.111161 4.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
20 0829.111141 4.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
21 0844.111121 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
22 0822.333343 4.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
23 0856.111171 4.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
24 0819.000060 4.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
25 0845.000060 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
26 0839.000060 4.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
27 0829.000050 4.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
28 0822.000050 4.000.000 (VNĐ) 17
       Đặt mua
29 0819.000050 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
30 0817.000050 4.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
31 0839.000050 4.000.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
32 0836.000050 4.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
33 0844.000070 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
34 0856.000070 4.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
35 0856.111131 4.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
36 0842.111131 4.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
37 0839.111131 4.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
38 0856.000090 4.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
39 0844.000090 4.000.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
40 0843.000090 4.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
41 0819.000080 4.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
42 0856.000080 4.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
43 0819.000070 4.000.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
44 0829.000040 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
45 0827.000040 4.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
46 0832.000030 4.000.000 (VNĐ) 16
       Đặt mua
47 0856.000020 4.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
48 0856.000040 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
49 0839.000020 4.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
50 0836.000020 4.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua