SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0919.939.939 250.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
2 0911.524.524 8.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
3 0914.111191 4.500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
4 0919.423.433 2.500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
5 0919.481.491 2.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
6 0919.441.451 2.500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
7 09.16.61.09.61 2.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
8 0917.0000.46 2.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
9 091.486.9494 1.600.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
10 0916.544440 1.500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
11 0916.244440 1.500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
12 0915.244440 1.500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
13 0919.32.35.32 1.200.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
14 0919.35.58.35 1.200.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
15 09.1921.1922 1.200.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
16 0914.000220 1.200.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
17 0914.000770 1.200.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
18 0914.95.0914 1.100.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
19 0912.70.0912 1.100.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
20 0915.0915.03 1.100.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
21 0919.365.479 999.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
22 0919.578.598 999.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
23 0918.731.741 999.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
24 0916.582.592 999.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
25 0911.218.238 999.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
26 0911.424.524 999.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
27 0911.553.563 999.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
28 0919.62.3878 999.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
29 0911.939.663 900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
30 0911.446778 900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
31 0917.843.845 900.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
32 0911.777.545 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
33 0911.19.04.19 900.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
34 0911.592.386 900.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
35 0911.597.068 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
36 0911.592.379 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
37 0917.08.38.98 690.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
38 0912.293.797 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
39 0916.09.31.09 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
40 0911.7.6565.8 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
41 0917.14.22.14 600.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
42 0916.564.574 590.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
43 0912.9191.05 300.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
44 0913.000.552 120.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua