SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0827.468.468 35.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
2 0854.75.6868 12.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
3 0852.91.6868 12.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
4 0827.68.52.68 4.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
5 0949.74.6668 3.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
6 094.668.74.68 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
7 0911.597.068 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
8 094.668.54.68 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
9 0945.1969.68 800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
10 0946.679.768 800.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
11 0948.79.41.68 800.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
12 0946.79.83.68 800.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
13 0947.9494.68 700.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
14 0948.60.39.68 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
15 0944.503.868 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
16 0944.858.268 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
17 0941.591.168 700.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
18 0941.591.268 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
19 0944.79.25.68 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
20 0941.593.168 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
21 0941.593.368 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
22 0941.594.168 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
23 0943.39.29.68 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
24 0942.7700.68 700.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
25 0942.86.90.68 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
26 09444.764.68 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
27 0944.088.068 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
28 0949.679.268 700.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
29 0942.858.268 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
30 0942.86.09.68 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
31 0942.86.14.68 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
32 0944.39.54.68 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
33 0945.284.168 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
34 0944.052.768 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
35 0944.840.168 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
36 0945.14.6368 600.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
37 0945.439.568 600.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
38 0948.579.068 600.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
39 0945.39.44.68 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
40 0947.39.42.68 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
41 0946.257.168 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
42 0946.040.168 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
43 0947.039.768 600.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
44 0942.498.168 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
45 0948.60.52.68 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
46 0949.332.168 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
47 0943.77.1568 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
48 0941.592.568 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
49 0941.593.468 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
50 0941.593.068 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua