SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0919.939.939 250.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
2 0944.678.678 120.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
3 0.888.888.114 55.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
4 0.8888.0000.5 49.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
5 0949.788.788 48.000.000 (VNĐ) 68
       Đặt mua
6 0.8888.4444.9 39.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
7 0949.359.359 35.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
8 0949.505.505 35.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
9 0.888.888.433 29.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
10 094.00000.30 22.000.000 (VNĐ) 16
       Đặt mua
11 094.00000.50 22.000.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
12 094.00000.62 14.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
13 094.00000.61 14.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
14 094.00000.32 12.000.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
15 094.00000.42 12.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
16 0911.524.524 8.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
17 0945.724.724 7.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
18 0944.042.042 7.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
19 0943.604.604 7.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
20 094.393.3993 6.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
21 0949.688885 4.500.000 (VNĐ) 65
       Đặt mua
22 0949.688882 4.500.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
23 0949.688884 4.500.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
24 0947.699991 4.500.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
25 0947.699992 4.500.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
26 0947.699995 4.500.000 (VNĐ) 67
       Đặt mua
27 0914.111191 4.500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
28 088880088.3 4.500.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
29 0889.688885 4.000.000 (VNĐ) 68
       Đặt mua
30 0888.81.87.81 3.800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
31 0888.500.100 3.800.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
32 0888.83.80.83 3.800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
33 08888080.29 3.700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
34 08888080.11 3.700.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
35 08888484.08 3.700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
36 08888282.08 3.700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
37 0888949488 3.700.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
38 0888.800.844 3.500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
39 0888.84.86.84 3.500.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
40 0942.7777.49 3.500.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
41 0888.800.810 3.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
42 0888.83.86.82 3.500.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
43 0888.82.80.83 3.500.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
44 0888.80.87.80 3.400.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
45 0888.82.87.83 3.300.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
46 0888.82.81.84 3.300.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
47 0888.84.86.85 3.300.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
48 0888.82.89.85 3.300.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
49 0888.83.82.85 3.300.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
50 0888.83.87.85 3.300.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua