SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 091.486.9494 1.600.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
2 0948.3333.71 1.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
3 0942.5555.13 1.500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
4 0945.3333.05 1.500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
5 094.68.67891 1.500.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
6 0916.544440 1.500.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
7 0916.244440 1.500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
8 0915.244440 1.500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
9 0948.0000.53 1.400.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
10 094.668.98.79 1.400.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
11 0946.972.979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
12 0949.544440 1.400.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
13 0942.1111.50 1.400.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
14 0948.711113 1.400.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
15 0947.511114 1.400.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
16 0948.322220 1.400.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
17 094.678.7171 1.300.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
18 0947.80.1212 1.300.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
19 0919.35.58.35 1.200.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
20 0946.35.88.35 1.200.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
21 0919.32.35.32 1.200.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
22 09.1921.1922 1.200.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
23 0914.000220 1.200.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
24 0914.000770 1.200.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
25 0914.95.0914 1.100.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
26 0915.0915.03 1.100.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
27 0912.70.0912 1.100.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
28 0919.365.479 999.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
29 0919.578.598 999.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
30 0949.647.657 999.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
31 0949.152.452 999.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
32 0949.93.98.93 999.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
33 0945.265.275 999.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
34 0942.152.852 999.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
35 0911.553.563 999.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
36 0911.424.524 999.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
37 0911.218.238 999.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
38 0916.582.592 999.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
39 0918.731.741 999.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
40 0919.62.3878 999.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
41 0943.463.563 999.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
42 0911.592.386 900.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
43 0911.592.379 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
44 094.79.04.779 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
45 0911.597.068 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
46 0943.70.74.79 900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
47 0948.80.2424 900.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
48 0946.65.9494 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
49 094.668.74.79 900.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
50 094.668.45.79 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua