SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0943.39.23.79 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
2 0946664.579 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
3 0942.86.14.68 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
4 094.666.5179 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
5 0941.588.598 690.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
6 0917.08.38.98 690.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
7 0889.49.42.49 600.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
8 0948.03.5151 600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
9 0946.93.13.93 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
10 0946.672.627 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
11 0889.50.68.50 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
12 0889.51.44.51 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
13 094.6969.838 600.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
14 0946.91.3339 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
15 0889.49.40.49 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
16 0889.50.44.50 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
17 0889.590.592 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
18 0889.54.34.54 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
19 0947.811.815 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
20 0947.811.816 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
21 0946.690.890 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
22 0946.758.958 600.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
23 0946.913.933 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
24 0947.803.833 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
25 0947.807.809 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
26 0947.802.807 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
27 0947.802.806 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
28 0947.802.805 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
29 0889.59.54.59 600.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
30 0889.592.595 600.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
31 0889.575747 600.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
32 0889.49.46.49 600.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
33 0889.57.44.57 600.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
34 0889.54.52.54 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
35 094.6669.181 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
36 0946.94.5151 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
37 0946.95.2121 600.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
38 0916.09.31.09 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
39 0886.45.0079 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
40 0947.90.2121 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
41 0911.7.6565.8 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
42 0948.32.5151 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
43 0948.37.2020 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
44 0948.87.5353 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
45 0948.65.4040 600.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
46 094.86.927.68 600.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
47 0946.59.69.68 600.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
48 0948.97.5454 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
49 0886.49.0079 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
50 0886.46.0079 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua