SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0848448848 29.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
2 0886.11.79.39 1.900.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
3 08.1800.3393 1.500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
4 08.1800.1525 1.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
5 08.1800.1696 1.500.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
6 08.1800.2272 1.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
7 08.1800.1494 1.500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
8 08.1800.3383 1.500.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
9 08.1800.3363 1.500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
10 08.1800.1393 1.500.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
11 08.1800.1323 1.500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
12 08.1800.1282 1.500.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
13 08.1800.1262 1.500.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
14 08.1800.1232 1.500.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
15 08.1800.1383 1.500.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
16 0946.972.979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
17 0919.62.3878 999.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
18 0911.777.545 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
19 094.391.4979 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
20 0947.120.979 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
21 0944.958.979 800.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
22 0946.550.979 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
23 0947.812.979 800.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
24 0944.503.868 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
25 0949.435.979 700.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
26 094.6669.161 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
27 0838.392.393 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
28 0949.358.979 700.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
29 0941.025.979 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
30 0941.364.979 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
31 0946.805.979 700.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
32 0941.650.979 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
33 0941.592.595 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
34 0912.293.797 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
35 094.6669.181 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
36 094.6969.838 600.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
37 0948.346.646 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
38 0889.592.595 600.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
39 0941.693.696 590.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
40 0942.050.090 590.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
41 0941.051.151 590.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
42 0947.515.535 590.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
43 0946.101.131 590.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
44 0941.384.484 590.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
45 0948.121.171 590.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
46 0941.040.090 590.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
47 0947.010.040 590.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
48 0945.041.141 590.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
49 0941.324.424 590.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
50 0886.324.424 590.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua