SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0949.08.4646 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
2 0948.03.5151 600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
3 0946.94.5151 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
4 0948.37.2020 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
5 0946.95.4141 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
6 0948.87.5353 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
7 0948.65.4040 600.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
8 0948.97.5454 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
9 0947.41.8080 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
10 0946.76.2121 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
11 0946.95.2121 600.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
12 0946.92.5454 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
13 0948.03.4141 600.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
14 0947.81.4242 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
15 0946.95.4242 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
16 0946.87.3131 600.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
17 0946.92.3131 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
18 0947.81.4343 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
19 0946.95.4040 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
20 0948.03.4040 600.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
21 0947.90.2121 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
22 0948.32.5151 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
23 0946.93.2121 600.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
24 0948.96.2121 600.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua