SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0888.83.86.82 3.500.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
2 0888.82.80.83 3.500.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
3 0888.83.87.85 3.300.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
4 0888.84.86.85 3.300.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
5 0888.83.82.85 3.300.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
6 0888.82.89.85 3.300.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
7 0888.82.87.83 3.300.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
8 0888.82.81.84 3.300.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
9 0888.84.87.81 3.200.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
10 0888.84.87.80 3.200.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
11 0888.84.89.81 3.200.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
12 0888.84.86.82 3.200.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
13 0888.84.89.82 3.200.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
14 0888.84.81.83 3.200.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
15 0888.83.87.80 3.200.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
16 0888.83.85.80 3.200.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
17 0888.83.84.82 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
18 0888.83.82.84 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
19 0888.82.89.81 3.200.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
20 0888.82.87.80 3.200.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
21 0888.84.89.83 3.200.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
22 0943.70.74.79 900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
23 0948.242422 900.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
24 094.668.38.18 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
25 0917.08.38.98 690.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
26 0889.575747 600.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
27 0886.313.138 590.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
28 0888.646.466 590.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
29 0943.26.56.76 555.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
30 0944.26.56.76 555.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua