SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 08.1800.1569 1.500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
2 08.141414.89 900.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
3 0911.592.379 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
4 08.141414.69 900.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
5 08.141414.57 900.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
6 094.668.45.79 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
7 08.141414.58 900.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
8 08.141414.59 900.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
9 08.141414.67 900.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
10 0889.512349 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
11 094.886.04.79 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
12 0945.68.23.79 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
13 0944.79.25.68 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
14 0945.39.14.79 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
15 0941.591.268 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
16 0943.68.03.79 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
17 0943.39.23.79 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
18 0946664.579 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
19 0942.86.14.68 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
20 0944.840.168 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
21 0941.591.379 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
22 0946.040.168 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
23 0943.77.1568 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
24 0941.593.468 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
25 0941.592.568 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
26 0941.591.279 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
27 0941.592.679 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
28 0941.593.479 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua