SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0919.939.939 250.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
2 085.3.939.939 50.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
3 0848.52.68.79 4.500.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
4 0813.52.68.79 4.500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
5 0941.59.3579 2.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
6 0886.11.79.39 1.900.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
7 0946.972.979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
8 094.668.98.79 1.400.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
9 0919.365.479 999.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
10 094.668.45.79 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
11 094.668.74.79 900.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
12 094.668.00.79 900.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
13 094.79.04.779 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
14 0943.70.74.79 900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
15 0911.592.379 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
16 0946.948.779 800.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
17 0886.284.779 800.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
18 0945.5.10.779 800.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
19 0948.034.779 800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
20 094.68.74.779 800.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
21 0941.592.779 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
22 0947.812.979 800.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
23 0946.290.779 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
24 094.368.5779 800.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
25 0944.195.779 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
26 094.391.4979 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
27 0947.120.979 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
28 0946.550.979 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
29 094.6669.579 800.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
30 0944.958.979 800.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
31 0946.919.379 800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
32 0948.347.479 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
33 0941.593.379 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
34 0943.39.23.79 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
35 0941.650.979 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
36 0949.435.979 700.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
37 0943.68.7179 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
38 0945.68.23.79 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
39 0941.025.979 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
40 0948.39.21.79 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
41 0943.68.03.79 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
42 0946.39.50.79 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
43 0945.364.079 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
44 094.886.04.79 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
45 0946.805.979 700.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
46 0941.364.979 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
47 0949.358.979 700.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
48 0941.593.179 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
49 0946664.579 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
50 0946.922.339 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua