SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0.888.888.114 55.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
2 0.8888.0000.5 49.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
3 0.8888.4444.9 39.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
4 085.4000004 25.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
5 094.00000.30 22.000.000 (VNĐ) 16
       Đặt mua
6 094.00000.50 22.000.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
7 094.00000.62 14.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
8 094.00000.61 14.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
9 0824.777767 13.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
10 094.00000.42 12.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
11 094.00000.32 12.000.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
12 0843.777757 10.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
13 0849.777727 9.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
14 0853.777727 9.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
15 0854.777727 9.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
16 0859.777727 9.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
17 0846.777727 9.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
18 0846.777717 9.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
19 0814.666661 9.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
20 0843.777770 9.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
21 0849.666661 9.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
22 0822.777771 9.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
23 0854.777737 9.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
24 0824.666661 9.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
25 0826.777771 9.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
26 0824.777727 9.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
27 0824.777737 9.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
28 0842.777771 9.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
29 0848.777771 9.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
30 0825.777737 9.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
31 0846.777737 9.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
32 0843.777727 9.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
33 0826.777737 9.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
34 0857.666661 9.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
35 0842.666661 9.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
36 0849.777737 9.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
37 0846.5555.86 8.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
38 0839.7777.86 8.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
39 0842.5555.86 7.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
40 0814.2222.86 7.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
41 0849.5555.86 7.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
42 0847.5555.86 7.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
43 08.54.1111.54 5.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
44 08.54.0000.54 5.000.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
45 08.53.1111.53 5.000.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
46 08.42.1111.42 5.000.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
47 08.42.0000.42 5.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
48 08.42.6666.42 5.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
49 08.54.2222.54 5.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
50 084.5.000050 5.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua