SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0827.68.52.68 4.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
2 0888.81.87.81 3.800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
3 0888.83.80.83 3.800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
4 0888.84.86.84 3.500.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
5 0888.80.87.80 3.400.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
6 0888.80.39.80 3.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
7 0888.80.44.80 3.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
8 0888.80.77.80 3.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
9 0946.86.52.86 2.200.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
10 09.16.61.09.61 2.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
11 0919.32.35.32 1.200.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
12 0946.35.88.35 1.200.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
13 0949.93.98.93 999.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
14 0911.19.04.19 900.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
15 094.668.54.68 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
16 094.668.74.68 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
17 08.89.45.88.45 800.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
18 0889.47.22.47 800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
19 0889.46.88.46 800.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
20 0889.46.55.46 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
21 0947.81.89.81 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
22 0889.45.46.45 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
23 0889.53.58.53 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
24 0889.50.80.50 700.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
25 0889.50.52.50 700.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
26 0946.95.25.95 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
27 0889.45.48.45 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
28 0917.14.22.14 600.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
29 0889.59.54.59 600.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
30 0889.57.44.57 600.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
31 0889.51.44.51 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
32 0889.54.52.54 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
33 0889.50.68.50 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
34 0889.54.34.54 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
35 0889.50.44.50 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
36 0889.49.40.49 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
37 0889.49.42.49 600.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
38 0916.09.31.09 600.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
39 0889.43.45.43 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
40 0946.93.13.93 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
41 0889.45.68.45 600.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
42 0889.49.46.49 600.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
43 0849.458.345 500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
44 0848.458.345 500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
45 0847.458.345 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
46 0845.458.345 500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
47 0848.457.345 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
48 0942.62.08.62 300.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
49 0946.65.72.65 300.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
50 0942.31.70.31 300.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua