SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0839.840.841 2.500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
2 0941.592.593 1.900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
3 0941.592.599 1.900.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
4 0946.972.979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
5 0827.823.824 900.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
6 0917.843.845 900.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
7 0839.860.861 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
8 0828.683.684 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
9 0832.651.652 700.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
10 0838.521.522 700.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
11 0839.680.681 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
12 0833.521.522 700.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
13 0838.392.393 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
14 0838.282.283 700.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
15 0839.521.522 700.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
16 0946.950.952 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
17 0941.592.596 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
18 0947.802.805 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
19 0947.802.806 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
20 0947.802.807 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
21 0947.807.809 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
22 0947.811.816 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
23 0947.811.815 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
24 0946.940.943 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
25 0941.592.597 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
26 0941.592.598 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
27 0941.592.595 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
28 0941.592.594 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
29 0889.590.592 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
30 0889.592.595 600.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
31 0941.693.696 590.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
32 0946.083.084 590.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
33 0941.063.064 590.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
34 0943.570.571 590.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
35 0941.670.671 590.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
36 0948.630.631 590.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
37 0943.530.531 590.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
38 0949.510.511 590.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
39 0943.520.521 590.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
40 0948.943.944 590.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
41 0947.581.582 590.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
42 0889.354.355 590.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
43 0886.931.932 590.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
44 0886.473.474 590.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
45 0886.703.704 590.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
46 0886.926.927 590.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
47 0886.603.604 590.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
48 0886.542.543 590.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
49 0886.924.925 590.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
50 0888.533.534 590.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua