SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 085.8001091 20.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
2 0888.800.810 3.500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
3 0919.441.451 2.500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
4 0919.423.433 2.500.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
5 08.1800.1021 2.500.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
6 0919.481.491 2.500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
7 08.1800.1031 2.500.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
8 08.1800.1051 2.500.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
9 08.1800.1071 2.500.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
10 0911.218.238 999.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
11 0949.647.657 999.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
12 0919.578.598 999.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
13 0918.731.741 999.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
14 0916.582.592 999.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
15 0911.553.563 999.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
16 0945.265.275 999.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
17 0944.088.068 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
18 0941.588.598 690.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
19 0946.913.933 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
20 0948.346.366 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
21 0948.346.386 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
22 0947.803.833 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
23 0941.920.930 590.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
24 0942.684.694 590.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
25 0947.924.934 590.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
26 0949.261.271 590.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
27 0945.264.274 590.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
28 0947.006.016 590.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
29 0943.903.913 590.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
30 0941.744.754 590.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
31 0943.114.124 590.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
32 0948.600.610 590.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
33 0943.803.813 590.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
34 0941.641.651 590.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
35 0947.511.521 590.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
36 0944.705.715 590.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
37 0948.284.294 590.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
38 0943.073.083 590.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
39 0946.524.534 590.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
40 0947.965.975 590.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
41 0946.208.218 590.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
42 0916.564.574 590.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
43 0943.135.145 590.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
44 0949.843.853 590.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
45 0941.664.674 590.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
46 0941.055.065 590.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
47 0941.932.942 590.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
48 0946.861.871 590.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
49 0949.311.321 590.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
50 0942.504.514 590.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua