SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0919.939.939 250.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
2 0944.678.678 120.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
3 085.3.939.939 50.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
4 0949.788.788 48.000.000 (VNĐ) 68
       Đặt mua
5 0345.788.788 39.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
6 0949.505.505 35.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
7 0827.468.468 35.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
8 0949.359.359 35.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
9 0854.199.199 30.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
10 0372.788.788 29.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
11 0845.788.788 25.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
12 0704.100.100 22.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
13 0814.169.169 20.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
14 0798.169.169 20.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
15 0.846.546.546 19.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
16 0.842.442.442 19.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
17 0.824.424.424 19.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
18 0.848.548.548 19.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
19 0.849.549.549 19.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
20 0.843.743.743 19.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
21 0.854.354.354 19.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
22 0398.100.100 18.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
23 0854.100.100 18.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
24 0824.800.800 18.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
25 0822.393.393 18.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
26 0824.323.323 12.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
27 0814.767.767 12.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
28 0382.300.300 12.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
29 0858.394.394 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
30 0845.783.783 9.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
31 0382.400.400 9.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
32 0845.394.394 9.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
33 0824.494.494 9.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
34 0814.045.045 8.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
35 0814.146.146 8.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
36 0911.524.524 8.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
37 0833.697.697 8.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
38 0945.724.724 7.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
39 0944.042.042 7.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
40 0943.604.604 7.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
41 0857.804.804 7.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
42 0843.701.701 6.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
43 0844.651.651 6.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
44 0857.601.601 6.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
45 0814.320.320 6.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
46 0814.830.830 6.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
47 0844.594.594 6.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
48 0857.050.050 6.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
49 0813.573.573 6.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
50 0815.120.120 6.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua