SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0944.678.678 120.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
2 0949.359.359 35.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
3 0827.468.468 35.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
4 0814.169.169 20.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
5 0798.169.169 20.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
6 0.854.354.354 19.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
7 0.843.743.743 19.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
8 0.849.549.549 19.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
9 0.848.548.548 19.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
10 0.846.546.546 19.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
11 0858.394.394 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
12 0845.394.394 9.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
13 0845.783.783 9.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
14 0833.697.697 8.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
15 0814.146.146 8.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
16 0814.045.045 8.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
17 0911.524.524 8.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
18 0944.042.042 7.000.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
19 0943.604.604 7.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
20 0857.804.804 7.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
21 0945.724.724 7.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
22 0857.601.601 6.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
23 0844.651.651 6.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
24 0843.701.701 6.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
25 0814.830.830 6.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
26 0844.594.594 6.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
27 0813.573.573 6.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
28 0815.120.120 6.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
29 0814.320.320 6.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
30 0845.721.721 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
31 0814.140.140 5.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
32 0857.940.940 5.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
33 0814.046.046 5.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
34 0855.264.264 5.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
35 0859.513.513 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
36 0857.425.425 5.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
37 0843.703.703 5.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
38 0814.921.921 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
39 0855.614.614 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
40 0816.476.476 4.500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
41 0857.461.461 4.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
42 0814.041.041 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
43 0832.643.643 4.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
44 0856.843.843 4.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
45 0832.742.742 4.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
46 0853.403.403 4.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
47 0857.451.451 4.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
48 0832.743.743 4.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
49 0832.640.640 4.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
50 0845.720.720 500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua