SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 0
  • Vinaphone: 912
  • Mobifone: 0
  • Vietnammobile: 0
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 0
  • Cố định: 1.342
  • Tổng kho sim: 2.254
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0919.939.939 250.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
2 0845.69.69.69 150.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
3 0822.52.52.52 150.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
4 0825.52.52.52 120.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
5 0944.678.678 120.000.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
6 0.888.888.114 55.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
7 03.53.63.73.83 53.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
8 085.3.939.939 50.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
9 0835.60.60.60 50.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
10 0.8888.0000.5 49.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
11 0949.788.788 48.000.000 (VNĐ) 68
       Đặt mua
12 0345.788.788 39.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
13 0.8888.4444.9 39.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
14 08.27.37.47.57 39.000.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
15 02906.50.50.50 39.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
16 0827.468.468 35.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
17 0949.359.359 35.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
18 0949.505.505 35.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
19 0854.199.199 30.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
20 0828.33.4444 30.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
21 0.888.888.433 29.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
22 0372.788.788 29.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
23 08.24.34.44.54 29.000.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
24 0848448848 29.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
25 085.4000004 25.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
26 0845.788.788 25.000.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
27 094.00000.30 22.000.000 (VNĐ) 16
       Đặt mua
28 094.00000.50 22.000.000 (VNĐ) 18
       Đặt mua
29 0704.100.100 22.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
30 0798.169.169 20.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
31 0814.169.169 20.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
32 085.8001091 20.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
33 0.842.442.442 19.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
34 0.849.549.549 19.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
35 0.854.354.354 19.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
36 0.843.743.743 19.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
37 0.824.424.424 19.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
38 0.846.546.546 19.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
39 0.848.548.548 19.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
40 0398.100.100 18.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
41 0854.100.100 18.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
42 0824.800.800 18.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
43 0822.393.393 18.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
44 0797.444.000 15.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
45 0704.666.444 15.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
46 0823.555.444 15.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
47 0823.666.444 15.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
48 0849.444.111 15.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
49 0812.90.4444 15.000.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
50 0828.50.4444 15.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua